Pocket Book

0

พ๊อคเก็ตบุ๊ค (Pockec Book)

คือหนังสือที่มีรอบการวางจำหน่ายระยะยาว เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี สามารถนำกลับมาพิมพ์ซ้ำได้ต่อเนื่อง เนื้อหามักจะรวบรวมความรู้ เรื่องราว แง่คิดต่างๆ โดยมากมักจะผลิตเป็นขนาด A5 มีจำนวนหน้ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสาระที่จะนำเสนอ มีรายรับจากการจำหน่ายหนังสือเพียงทางเดียว

ปัจจัยหลักที่มีผลกับต้นทุน ปัจจัยพิเศษ
•ขนาด
•จำนวนหน้า
•สีเต็มหรือขาวดำ
•การเข้าเล่ม
•ประเภทกระดาษปกและเนื้อใน
•ปริมาณ

 

•เย็บมุมหลังคา
•ไสกาว
•เย็บกี่
•เข้าเล่มด้านซ้ายหรือบน
•เคลือบด้าน
•เคลือบเงา
•เคลือบยูวี
•สปอต – ยูวี
Share.

Comments are closed.