สมุดโน็ต

0

สมุดโน๊ต (Note Book)

โดยปกติแล้วงานพิมพ์สมุดโน้ตส่วนใหญ่จะใช้ปกที่แข็งกว่าเนื้อใน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกระดาษอาร์ตการ์ด 260-350 แกรม หรือ อาร์ตมันหุ้มจั่วปังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และยังทำให้ดูมีราคามากขึ้น สำหรับเนื้อในนั้น ส่วนใหญ่จะใช้กระดาษปอนด์ 80-120 แกรม หรือกระดาษถนอมสายตา 80-100 แกรม

ปัจจัยหลักที่มีผลกับต้นทุน ปัจจัยพิเศษ
•ขนาด
•จำนวนหน้า
•สีเต็มหรือขาวดำ
•การเข้าเล่ม
•ประเภทกระดาษปกและเนื้อใน
•ปริมาณ 
•เย็บมุมหลังคา
•เย็บกระดูกงู
•ไสกาว
•เข้าเล่มด้านซ้ายหรือบน
•เย็บกี่
•เคลือบด้าน
•เคลือบเงา
•เคลือบยูวี
•สปอต – ยูวี
Share.

Comments are closed.