แฟ้มเอกสาร, กระดาษ และซองจดหมาย

0

แฟ้มเอกสาร / กระดาษ & ซองจดหมาย

แฟ้มใช้สำหรับการใส่เอกสารร่วมกัน เพื่อการจัดระเบียบและการป้องกัน แฟ้มมักจะประกอบด้วยแผ่นกระดาษหนา พับครึ่งและจะใช้ในการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ โดยทั่วไปมักใช้กระดาษ 260-360 อาจเพิ่มความสวยงามให้กับแฟ้มเอกสารด้วยการเคลือบยูวี หรือเคลือบพลาสติกด้าน สปอตยูวี ปั๊มนูน เคทอง เป็นต้น

ปัจจัยหลักที่มีผลกับต้นทุน ปัจจัยพิเศษ
•ขนาด
•ประเภทของกระดาษ
•ด้านที่พิมพ์
•จำนวนสี
•ด้านของกระเป๋า
•ช่องเสียบนามบัตร
•การตรวจสอบ
•ปริมาณ 
•เคลือบด้าน
•เคลือบเงา
•เคลือบยูวี
•สปอต – ยูวี
•ปั๊มนูน
•การกรุฉีก
Share.

Comments are closed.