WSWP History

บริษัทวงศ์สว่างพับลิชชิ่งแอนด์พริ้นติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเล็ก วงศ์สว่าง อดีตนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง เจ้าของรายการ IS. Song Hits ซึ่งเริ่มดำเนินการในรูปแบบธุรกิจสิ่งพิมพ์ (สำนักพิมพ์) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือและนิตยสารที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่าง มากมาย อาทิ หนังสือเพล I.S. Song Hits และ The Guitar หนังสือเพลงใส่คอร์ดกีต้าเล่มแรกในเมืองไทย, นิตยสาร“ศาลาคนเศร้า”, นิตยสารแฟชั่นและแบบผม “สตาร์แฟชั่น” “แฮร์สไตล์” “แฮร์เวิลด์”รวมทั้งหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คแนวบันเทิง “ทะลึ่ง”เป็นต้น

ใน เวลาต่อมา จึงได้เปิดให้บริการงานพิมพ์แก่ลูกค้าทั่วไปในปี 2520 ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทที่ทันสมัย และด้วยปณิธานอันมุ่งมั่น ทำให้ผลงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และงานพิมพ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ สามารถให้บริการงานพิมพ์อย่างครบวงจรในสถานที่เดียว ทั้งงานก่อนพิมพ์ (Pre-press) งานพิมพ์ (Press) และงานหลังพิมพ์ (Post-Press)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตและนำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยมาให้ บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกระดับ การันตีด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจงานพิมพ์กว่า 47 ปี เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำระดับประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า…เป็นองค์การพิมพ์คุณภาพ ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ”