ใบเสร็จ & บิล

0

ใบเสร็จ & บิล (Receipts & Bills)

ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินหรือเอกสารเชิงพาณิชย์ที่ออกโดยผู้ขายไปยังผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการขายและแสดงสินค้าปริมาณและราคาที่ตกลงกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ขายได้จัดให้มีผู้ซื้อ นิยมใช้กระดาษ 40-50 แกรม

ปัจจัยหลักที่มีผลกับต้นทุน ปัจจัยพิเศษ
•ขนาด
•ประเภทของกระดาษ
•ด้านที่พิมพ์
•จำนวนชั้น
•ตีเบอร์
•จำนวนสี
•ปริมาณ 
•ตีเบอร์
•กาวหัว
•การกรุฉีก
Share.

Comments are closed.